Óradíjak és javasolt időtartamok

Óradíjak

Korrepetálás

Közép- és általános iskola felső tagozat

5 000 Ft/óra

Magántanítás

Magántanulók felkészítése

5 500 Ft/óra

Felkészülés ZH-kra  

Egyetemi és főiskolai hallgatók felkészítése

6 000 Ft/óra

Az óradíjak 60 perces órákra értendők.

Javasolt heti időtartamok

Középiskolások

  • 9 - 10. évfolyam                                          
  • 1 1. évfolyam:    középszint
  •                            emeltszint
  • 1 2. évfolyam:  középszint
  •                           emeltszint                                               


1,5 óra

1,5 óra

2 óra

2 * 1,5 óra

2 * 2 óra

Általános iskolások

  • általában                                                            
  • a felvételit megelőző 6 hónapban           


1 óra

2 * 1 óra

Egyetemei és főiskolai hallgatók

  • tantárgytól függően            


2 óra vagy 2 * 1,5 óra

A javasolt időtartamok heti óraszámok.A heti gyakoriság igény szerint változhat.